För föräldrar

Foto: Axel Antonsson

Hur kan jag veta vad mitt barn behöver?

Hur känner mitt barn sig älskat?

Hur sätter jag gränser och vilka gränser ska sättas?

Hur utvecklas vår relation när barnet blir äldre?

Hur vill vi ha vår relation när barnet har flyttat hemifrån?

Många frågor kan uppstå i och med föräldraskap. Från nyföddhetsperiod, genom tonårstid och upp till ung vuxen vill Kraftkällan ge stöd och hjälp i relationen barn-förälder. Varje fas har sina olika utmaningar! Vi samtalar gärna om just din familjs situation.

Du kan också få komma tillsammans med ditt barn för att genom lek, kreativa aktiviteter och samtal få stöd och vägledning i ditt och barnets relation.

Vi har tystnadsplikt och för inga journaler.