Parsamtal

Vad gör man när det känns som att kärleken har tagit slut?

jasmine-waheed-503125-unsplash

När kommunikationen inte fungerar?

När det ofta blir konflikter?

När stress och bekymmer överskuggar glädjen i relationen?

På Kraftkällan får ni stöd att kunna sätta ord på känslor, behov och upplevelser.  Ni får också träna på att lyssna till varandra och utveckla er kommunikation. Vi ger möjlighet till att upptäcka och reflektera kring era individuella och innersta behov samt hur ni kan hjälpa varandra att möta dem. Vi vill hjälpa er att hitta trygghet och glädje i relationen.

Vi har tystnadsplikt och för inga journaler.