Om oss

Fautomhusmiljecentret Kraftkällan är en idéburen verksamhet vilken drivs som ideell förening och stöttas av sju olika kyrkor i Sundsvallsområdet.

Familjecentrets värdegrund:

Besökare på familjecentret ska bemötas utifrån allas lika värde, med respekt och utan fördomar eller dömande.