Arbetsliv

Livet är en helhet där det ena påverkar det andra. Hur vi mår, hur vi fungerar och hur vi kommunicerar. Kraftkällan erbjuder samtalsstöd även vid arbetslivsrelaterad problematik. Du som företagare, arbetsgivare eller arbetsledare är välkommen att höra av dig när personal – av olika skäl – kan behöva samtalsstöd från en annan part. Det kan vara enskilt eller i grupp. På arbetsplatsen eller i Kraftkällans lokaler.

Vi har tystnadsplikt och för inga journaler.