Välkommen till Samtalscentret Kraftkällan!

Från början i Kraftkällans 12-åriga historia var barn och familjeliv i fokus, men med åren har verksamheten breddats för fler former av samtalsbehov (se nedan!). Därför är det naturligt att Familjecentret Kraftkällan nu byter namn till Samtalscentret Kraftkällan. Beslutet fattades vid den idéella föreningens årsmöte den 12 mars 2024. Namnbytet syns inte genast i vår logga, mailadress, på hemsidan etc, men med tiden! 

Samtalscentret Kraftkällan är en idéburen verksamhet som vill verka för psykisk, social och existentiell hälsa. Vi erbjuder stödjande samtal för enskilda, ungdom/ung vuxen, par, föräldrar och bonusföräldrar. Ett familjesamtal kan omfatta även andra konstellationer. Exempelvis kan samtal behövas mellan förälder och vuxet barn eller mellan vuxna syskon. Vi erbjuder också stöd vid sorg.

Till Kraftkällan är ALLA välkomna för samtal – oavsett ålder, kön, etniskt ursprung, trosuppfattning, sexuell läggning, könsidentitet/uttryck, funktionsnedsättning eller diagnos. Varje individ/par/familj som söker sig till Kraftkällan ses som unik och stödet utformas så att det på bästa sätt kan möta just dina/era behov. Alla behöver vi någon gång dela våra tankar och känslor med någon som lyssnar och har tystnadsplikt. Ta kontakt med någon av oss för att boka en tid! Vi har tystnadsplikt och för inga journaler.

Kraftkällan erbjuder sedan 2023 stöd även vid arbetslivsrelaterade samtalsbehov. Här är du som företagare/arbetsgivare/arbetsledare välkommen att höra av dig när du tror att det kan vara bra för personal att få samtalsstöd från en annan part. Det kan vara samtal enskilt eller i grupp, på arbetsplatsen eller i Kraftkällans lokaler.  

Våren 2024 erbjuder vi en gruppbaserad samtalskurs om existentiell hälsa med rubriken ”Söka & finna livsmod”. Existentiell hälsa handlar om våra förhållningssätt och nycklar i de olika svårigheter och motgångar som varje människa möter i livet. Vår existentiella hälsa påverkar hur vi upplever vår fysiska, psykiska och sociala hälsa. Kursen är nu fulltecknad och igång, men håll utkik efter information om när den återkommer! Följ oss gärna på Facebook och/eller meddela oss om du vill få det informativa månadsbrev som kommer vid varje månadsskifte.

 

Samtalsavgifter:

Enskilt samtal, 1 timme  450 kr

Parsamtal / Familjesamtal, 1 timme  560 kr

Vid behov finns möjlighet till en reducerad avgift. Berätta gärna i samband med tidsbokningen om du/ni behöver det.

Vid samtalsuppdrag från företag debiteras dubbel avgift.

Vid ej avbokade besök debiteras aktuell avgift.