Välkommen till Kraftkällan!

Kraftkällan är en idéburen verksamhet som vill verka för psykisk, social och existentiell hälsa. Vi erbjuder stödjande och stärkande samtal.

Våren 2024 erbjuder vi dessutom en gruppbaserad samtalskurs om existentiell hälsa med rubriken ”Söka & finna livsmod”. Existentiell hälsa handlar om våra förhållningssätt och nycklar i de olika svårigheter och motgångar som varje människa möter i livet. Studier visar att vår existentiella hälsa påverkar hur vi upplever vår fysiska, psykiska och sociala hälsa. Kursen består av åtta samlingar med utgångspunkt i WHO:s (Världshälsoorganisationens) grundstenar för existentiell hälsa: Hopp, Inre frid, Meningsfullhet, Helhet och tillit, Andlig kontakt, Förundran, Andlig styrka samt Personlig tro. 

ANMÄL DIG SNARAST eller senast den 1 mars till kraftkallan@familjecentret.se eller till 072/555 51 87. Begränsat antal deltagare!

Kursen börjar torsdag 14 mars kl 17.00-19.00. Samlingen börjar alltid med smörgåsfika. Avgift för hela kursen är 450 kr inkl fika och vi träffas följande torsdagar: 14/3, 21/3, 11/4, 18/4, 25/4, 2/5, 16/5 samt 23/5. 

Till Kraftkällan är ALLA välkomna för samtal – oavsett ålder, kön, etniskt ursprung, trosuppfattning, sexuell läggning, könsidentitet/uttryck, funktionsnedsättning eller diagnos. Alla behöver vi någon gång dela våra tankar och känslor med någon som lyssnar och har tystnadsplikt. Ta kontakt med någon av oss för att boka en tid!

Vi erbjuder enskilda samtal, parsamtal, föräldrasamtal, familjesamtal samt stöd vid sorg. Varje individ/par/familj som söker sig till Kraftkällan ses som unik och stödet utformas så att det på bästa sätt kan möta just dina/era behov.

Kraftkällan erbjuder samtalsstöd även vid arbetslivsrelaterad problematik. Här är du som företagare/arbetsgivare/arbetsledare välkommen att höra av dig när du tror att det kan vara bra för personal att få samtalsstöd från en annan part. Det kan vara samtal enskilt eller i grupp, på arbetsplatsen eller i Kraftkällans lokaler.  

Vi har tystnadsplikt och för inga journaler.

 

Samtalsavgifter:

Enskilt samtal, 60 min  450 kr

Parsamtal / Familjesamtal, 75 min  560 kr

Vid behov finns möjlighet till en reducerad avgift. Berätta gärna i samband med tidsbokningen om du/ni behöver det.

Vid samtalsuppdrag från företag debiteras dubbel avgift.

Vid ej avbokade besök debiteras aktuell avgift.