Välkommen till Kraftkällan!

Kraftkällan är en idéburen verksamhet som vill verka för psykisk, social och existentiell hälsa. Vi erbjuder stödjande och stärkande samtal.

Till Kraftkällan är alla välkomna – oavsett ålder, kön, etniskt ursprung, trosuppfattning, sexuell läggning, könsidentitet/uttryck, funktionsnedsättning eller diagnos. Alla behöver vi någon gång dela våra tankar och känslor med någon som lyssnar och har tystnadsplikt.

Vi erbjuder enskilda samtal, parsamtal, föräldrasamtal, familjesamtal samt stöd vid sorg. Varje individ/par/familj som söker sig till Kraftkällan ses som unik och stödet utformas så att det på bästa sätt kan möta just dina/era behov.

Kraftkällan erbjuder samtalsstöd även vid arbetslivsrelaterad problematik. Här är du som företagare/arbetsgivare/arbetsledare välkommen att höra av dig när du tror att det kan vara bra för personal att få samtalsstöd från en annan part. Det kan vara samtal enskilt eller i grupp, på arbetsplatsen eller i Kraftkällans lokaler.  

Vi har tystnadsplikt och för inga journaler.

 

Samtalsavgifter:

Enskilt samtal, 60 min  450 kr

Parsamtal / Familjesamtal, 75 min  560 kr

Vid behov finns möjlighet till en reducerad avgift. Berätta gärna i samband med tidsbokningen om du/ni behöver det.

Vid samtalsuppdrag från företag debiteras dubbel avgift.

Vid ej avbokade besök debiteras aktuell avgift.