Välkommen till Familjecentret Kraftkällan!

Familjecentret Kraftkällan är en idéburen verksamhet som vill verka för psykisk, social och existentiell hälsa hos både individ och familj samt för hållbarhet i alla våra olika relationer, oavsett ålder.

Familjecentret Kraftkällan erbjuder enskilda samtal, parsamtal, föräldrasamtal, familjesamtal samt stöd till familjer i sorg. Varje individ/par/familj som söker sig till Kraftkällan ses som unik och stödet utformas så att det på bästa sätt kan möta just dina/era behov.

Kraftkällan erbjuder samtalsstöd även vid arbetslivsrelaterad problematik. Här är du som företagare/arbetsgivare/arbetsledare välkommen att höra av dig när du tror att det kan vara bra för personal att få samtalsstöd från en annan part. Det kan vara samtal enskilt eller i grupp.  

Vi har tystnadsplikt och för inga journaler.

 

Samtalsavgifter:

Enskilt samtal, 60 min  450:-

Parsamtal / Familjesamtal / Gruppsamtal, 75 min  560:-

Vid samtalsuppdrag från företag debiteras dubbel avgift.

Vid ej avbokade besök debiteras aktuell avgift.