Enskilda samtal

2 (1)

Du kan boka tid för ett enskilt samtal hos oss. Vid behov och önskan följer vi upp med fler. Här är en trygg plats för samtal om allt det svåra och känsliga i livet. Det som finns i ditt liv just nu, men också sådant som skett tidigare eller som oroar dig framåt.

På Kraftkällan blir du lyssnad på och mött med respekt. Oavsett vad du behöver prata om. Oavsett vem du är.

Oavsett ålder, kön, etnisk bakgrund, trosuppfattning, sexuell läggning, könsidentitet/uttryck, funktionsnedsättning eller diagnos. Vi vill, genom stödjande och stärkande samtal, möta just Dig.

Vi har tystnadsplikt och för inga journaler.